Chuyên mục lưu trữ: Tin Tức – News

Hình Ảnh Trại Khai Phá

Cám ơn quý Trưởng cùng các nhiếp ảnh gia 🙂

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình Ảnh Trại Khai Phá

Quyết Định Bổ Nhiệm nhân sự Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026

Kính Quý Trưởng, Xin Quý Trưởng Ủy Viên Đại Diện Miền/Chi Nhánh/Văn Phòng Trưởng Hướng Đạo Trưởng Niên  phổ biến các Quyết Định đính kèm tới tất cả các Quý Trưởng thuộc Liên Đoàn/ Đơn/Làng/Xóm/Gia Đình Bách Hợp Hướng Đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Quyết Định Bổ Nhiệm nhân sự Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026

Thông báo địa chỉ liên lạc Văn Phòng HĐTrN

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo địa chỉ liên lạc Văn Phòng HĐTrN

Tiến thẳng đến Thẳng Tiến XII

Ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022, Trai họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII đã tưng bừng khai mạc tại khu trại Oak canyon Park, thuộc thành phố Silverado, Nam California .  Tại sân tập họp trước khán đài … Tiếp tục đọc

Thư viện | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiến thẳng đến Thẳng Tiến XII

TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI THẲNG TIẾN XII

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI THẲNG TIẾN XII

Khai mạc Trại Thẳng Tiến XII

Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Trại Thẳng Tiến XII
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở TT12 Bản Tin số 7
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở TT12 Bản Tin số 6

Cờ Thẳng Tiến

Kể từ trại họp bạn THẲNG TIẾN 12 và các trại TT tiếp theo sẽ chính thức xử dụng lá cờ này. 

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Cờ Thẳng Tiến
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở Bản tin số 5 TT12