May Huy Hiệu trên áo HĐ

Cách may huy hiệu trên áo HĐ

Theo điện thư ngày 03.04.07 của Trưởng Minh Trang thông báo, phiên họp Hội Đồng Trưởng vào ngày 18.03.07 vừa qua đã quyết định chọn cách may các huy hiệu trên áo Hướng Đạo như sau:

Huy hiệu chi nhánh và DPSG may vào cánh tay áo theo hình ở dưới và cách đường chỉ ở vai 6 cm.

Phía trên huy hiệu chi nhánh là chỗ để may huy hiệu của đơn vị.

Ghi chú:

– nếu nắp túi áo có hai hột nút ở hai bên (áo của DPSG) thì huy hiệu HĐTG và DPSG được may ở giữa nắp túi áo.

Để có sự đồng nhất và đẹp mắt khi mặc đồng phục Hướng Đạo xin các Anh Chị Em giữ đúng cách may huy hiệu nầy.