Các Đơn vị

Liên đoàn Hoa Lư, Hamburg

Liên đoàn Sào Nam, Berlin

Liên đoàn Thất Sơn, Mönchengladbach

Liên đoàn Hùng Vương, Frankfurt

Liên đoàn Lê Lợi, Schwäbisch Hall

Liên đoàn Trần Quốc Tuấn, Trossingen

Liên đoàn Quang Trung, München