Tên Rừng CN Đức…

Tên Tên Rừng Chúa Sơn Lâm
Lê Cảnh Từ Gấu tận tâm Bielefeld
Trần Thanh Phong Sơn Dương đảm đang CL- Ed/LRừng
Đặng thi Tuyết Hạnh Thiên nga trầm tĩnh CLLö Gàlôi tt – Dự Bị Thiếu 1989-Weinstadt-Strümpf.
GregorNgọcQuỳnh-Kerstin Hải Âu tận tụy HL Cú Mèo nhiệt tâm Ngọc Anh- BH19-Wieda, 2013
Lê Minh Đức Ngựa dễ tính HL Gàlôi tt- TrạiHè Ulsnis 2007
Lê Uyên Thi (Titi) Họa Mi lanh lẹ HL Gàlôi tt- TrạiHè Ulsnis 2007
Nguyễn Đức Vinh Gấu kiên nhẫn HL Cú Mèo nhiệt tâm Ngọc Anh -BH19- Wieda, 2013
Trương Lệ Hồng Cọp nhu mì HL Gàlôi tt- TrạiHè Ulsnis 2007
Nguyễn Minh Công Báo khiêm tốn HV CúMèo n/tâm NA- BH20,2014-Hoheg.
Nguyễn Minh Hoàng Hổ từ tốn HV Gàlôi -TThống 3-Heissenstein, Strasbourg 2003
Nguyễn Minh Hùng Beo kiên tâm HV Gấu tậntâm LêcảnhTừ -BH1 – Karben 1987
Nguyễn Minh Tân Sơn Miêu thận trọng HV Gàlôitt -TThống 3- Heissenstein, Straßburg 2003
Nguyễn T. Bích Vân Kim tước chu đáo HV Voigià NghvThạch -BáchHợp 9-Brexbachtal, 2003
Nguyễn T. Thuý Chim di… HV Cú Mèo n/tâm – BH20, 2014. Hohegeiß- Braunlage
Nguyễn T. Thúy Lan Vành Khuyên chu đáo HV Gàlôi tt -Dự BịThiếu- Weinstadt Strümpfenbach 1989
Nguyễn Thiên Phụng Nai từ tâm HV Cú Mèo nhiệt tâm Ngọc Anh -BH19,Wieda-2013
Phạm Bích Lan Sơn Ca hoạt bát HV Gàlôi tt- Trại Hè Ulsnis – 2007
Trần văn Kiên (Hiển) Hươu nhanh nhẹn HV Gàlôi tt-TùngNguyên 3 -Baunach, 1987
Võ Vĩnh Cáo nhiệt thành HV Palawan-Philip.
Hoàng Văn Sanh Sơn Dương tận tụy HV CúMèo n/tâm NA- BH20,2014-Hoheg.
Võ Đình Văn Trâu bền chí HV    – nt-
Đặng Quang Thái Trâu tận tâm LL Voi chí nghĩa ĐỗpHai -T.Tiến 4, Le Breuil 1994
Lê Hoàng Tân Sáo phóng khoáng LL
Lê thị Phi Lai Công chu đáo LL Gàlôi tt – T/Nguyên 3 – Baunach, 1987
Nguyễn văn Thuất Voi cần mẫn LL Gàlôi tận tụy- TNguyên 2-Baierbach – 1985
Trần Huy Hoàng (Audi) Beo trầm lặng LL/ LRừng Gàlôi tt -Tùng/Ng. 2 – Baierbach , 1985
..Tiến Dũng Nai suy tư LL
Lê Hồng Thu Hoảng hăng LL Gl –  DBị Thiếu – Weinstadt Strümpfenbach 1989
Hồ tấn Trung Mã kiên tâm LL  Gl –  DBị Thiếu …1989
Nguyễn quốc Đạt Sơn Miêu ý tứ LL  Gl –  DBị Thiếu… 1989..
Nguyễn T. Minh Trang Oanh Oanh hùng khí QT Voigià Nghiêm văn Thạch -BH09, 2003
Tô Đoan Trang Én linh hoạt QT Voigià Nghiệm văn Thạch -BH 09, 2003
Tô văn Phước Gà lôi tận tụy QT SơnCa phiêulưu Ng.q.Minh-LâmViênDalat-1968
Đặng Hoàng Bá Voi kiên tâm SN Cú Mèo n/t – BH20, 2014. Hohegeiß-Braunlage
Đỗ Hữu Phước Nai chín chắn SN Ngựaphi Huỳnh đa Thức -LạcHồng- 1986
Vũ Kim Hồng Sơn Ca đảm đang SN Gấu tậntâm LêcảnhTừ -BH 1- Karben 1987
Huỳnh đa Thức Ngựa phi SN
Lư Ngọc Anh Hải điêu đảm đang SN Gàlôi tt- DBị Thiếu- 1989- Weinstadt Strümpfenbach
Nguyễn Anh Phong Cò hay mỗ SN Gấu tận tâm LêcảnhTừ -BHợp1- Karben 1987
Nguyễn Lư Huyền Vi Bồ nông chăm chỉ SN Cú Mèo nhiệt tâm Ngọc Anh -BH19, Wieda – 2013
Nguyễn Lư Vi Trần Cò lý luận SN
Nguyễn Ngọc Anh Cú mèo nhiệt tâm SN Nai chín chắn
Nguyễn trung Ngôn Sóc chuyên cần SN Gấutậntâm LêcảnhTừ-BH1-Karben 1987
Nguyễn Võ Dũng Hà Mã trầm lặng SN Ngựaphi Huỳnh đa Thức -LạcHồng- 1986
Phạm Thị Huyền Chi Hải Âu vui vẻ SN Gl – DBị Thiếu – Weinstadt Strümpfenbach .1989.
Tôn Thất Đỉnh Quạ trầm ngâm SN / LRừng
Trần T. Thu Cúc Bồ câu vui vẻ SN Cú Mèo nhiệt tâm Ngoc anh -BH19-Wieda, 2013
Trần Thọ Huân Ngựa cương quyết SN
Nguyễn Văn Tôn Gà mê ngủ SN Ngựaphi Huỳnh đa Thức -LạcHồng- 1986
Lê Hoàng Tân. – Sáo phóng khoáng TQT
Hoàng Thuyết Báo lắm mồi TQT Gàlôi tt -BH 4,1992,Buttenhausen-Müns.
Trần Dương Dũng Hà Mã trung kiên TQT Gàlôi tt -BH 4- 1992, Buttenhausen-Münsingen
Trần Tiễn Chiếu Gấu nhanh TQT Ngựaphi Huỳnh đa Thức -Lạc Hồng-1986
Phạm Hùng Sơn Nhím tháo vát TS Gl – DBi Thieu – Weinstadt Strümpfenbach 1989
Bùi hữu Tuấn Đại Thử hoạt bát TS Gàlôi – Tự Lực- 1984,Oberschleißheim
Lê Hữu Hoàng Cò tỉ mỉ TS Gàlôi tt -Tự Lực- 1984, Oberschleißheim/München
Lê Thanh Long Trâu bền TS Gàlôi tt- TùngNguyên 3-Baunach 1987
Nguyễn Thanh Quang Hạc liếng thoắng TS ..
Nguyễn thị Hoài Thu Thiên Nga tạo tác TS Cáo lãngtử-BNPhán- TT1, Jambv. 1985
Vũ Thành An Voi cần cù TS Cáo lãngtử-BNPhán- TT 1, Jambv. 1985
Nguyễn thị Thanh Ngân Bồ Câu nhẹ dạ TS Gàlôi tt-TùngNguyên 3 -Baunach, 1987