Semaphore

Tư thế: Cần chính xác, lúc đưa ngang phải song song mặt đất, lúc đưa xéo phải xéo đúng 45 độ. Ở nhà nên đứng tập trước một tấm kiếng để nhìn thấy tư thế của mình và tự sửa chữa cho đúng tư thế.

Hướng dẫn cải tiến cách học của Tôn Thất Cảnh