Lưu trữ của tác giả: admin

Thông báo địa chỉ liên lạc Văn Phòng HĐTrN

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo địa chỉ liên lạc Văn Phòng HĐTrN
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở Luật thứ …“11“ !

Tiến thẳng đến Thẳng Tiến XII

Ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022, Trai họp bạn thế giới Thẳng Tiến XII đã tưng bừng khai mạc tại khu trại Oak canyon Park, thuộc thành phố Silverado, Nam California .  Tại sân tập họp trước khán đài … Tiếp tục đọc

Thư viện | Chức năng bình luận bị tắt ở Tiến thẳng đến Thẳng Tiến XII

TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI THẲNG TIẾN XII

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI THẲNG TIẾN XII

THẲNG TIẾN 12 Chúng ta cùng “VỀ NGUỒN”

Thư viện này bao gồm 1 photo.

Sau mấy năm im tiếng vì con virus Covid-19 làm cả hệ thống Hướng Đạo Việt Nam Hải ngoại cũng lâm vào cảnh phải tạm ngưng hoạt động một thời gian! Hội Đồng Trung Ương HĐVN hải ngoại, sau Thẳng … Tiếp tục đọc

Thư viện | Chức năng bình luận bị tắt ở THẲNG TIẾN 12 Chúng ta cùng “VỀ NGUỒN”

Khai mạc Trại Thẳng Tiến XII

Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở Khai mạc Trại Thẳng Tiến XII
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở TT12 Bản Tin số 7

Đoàn Kết Gây Sức Mạnh

Thư viện này bao gồm 1 photo.

Có người vẫn nói đùa là Ba cây chụm lại vẫn còn ba cây, thay vì là Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đùa vậy thôi mà đôi khi lại đúng hiện trạng của những người thích chia … Tiếp tục đọc

Thư viện | Chức năng bình luận bị tắt ở Đoàn Kết Gây Sức Mạnh
Đăng trong bởi admin | Chức năng bình luận bị tắt ở TT12 Bản Tin số 6

Cờ Thẳng Tiến

Kể từ trại họp bạn THẲNG TIẾN 12 và các trại TT tiếp theo sẽ chính thức xử dụng lá cờ này. 

Đăng tải tại Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Cờ Thẳng Tiến