Chuyên mục lưu trữ: Hình Ảnh

Hình ảnh Hiệp Lực V

Cám ơn Trưởng Sơn, quý Trưởng cùng các nhiếp ảnh gia 🙂

Đăng tải tại Hình Ảnh | Chức năng bình luận bị tắt ở Hình ảnh Hiệp Lực V