Tủ Sách Chi Nhánh

TỦ SÁCH CHI NHÁNH ĐỨC        

cập nhật hóa ngày 22.10.2009

Tủ Sách Chi Nhánh Đức có được là nhờ ACE đã gửi tặng, riêng Chi Nhánh từ trước đến nay chưa đủ khả năng tự mua sắm. Hy vọng trong tương lai, may ra có thể mua thêm theo nhu cầu !

Để Tủ Sách của chúng ta được bảo quản lâu dài, việc mượn sách sẽ theo qui định như sau:

1. Điều kiện mượn sách: Sách sẽ gửi hoặc đưa mượn:

1.1. Các Trưởng trực tiếp sinh hoạt với CN.

1.2. ACE – HĐTrN ; Phụ huynh Thân hữu và HĐS liên hệ trực tiếp với Đơn vị của mình để BHT – LĐ, Tr. Phụ trách HĐTrN đứng ra mượn chung.

1.3. ACE không nằm trong điều 1.1. – 1.2. ghi trên, xin gửi Email thẳng đến CN Trưởng.

2. Muốn mượn sách, báo v.v… xin gửi điện thư (Email) trực tiếp đến tôi theo địa chỉ  minhtrang@gmx.de , không cho mượn sách qua điện thoại.

3. Nếu sách bị hư hại hay làm mất, phải mua quyển mới trả cho Tủ Sách. Trong trường hợp   sách không còn bán, sẽ mua quyển khác theo đề nghị của BCH với giá tiền tương đương với sách bị mất.

4. Thời hạn mượn sách tối đa là một năm. Sách mượn sẽ nhận (cũng như trả lại) khi gặp ở trại hay ở các kỳ họp chung, nếu muốn nhận sớm hơn phải tự trả bưu phí.

Phụ trách Tủ Sách CN – Nguyễn Minh Trang

__________________________

Thư mục Tủ Sách chi nhánh

(xin nhấp chuột vào đề tài sách muốn mượn)

♦    Sách do Tr. Mỹ Sa gởi lại vào Thu Viện CN 03.2017

♦    Sách mới tháng 10.2012

♦    Việt Sử – Văn Học Sử – Địa Lý

♦    Sáng Tác – Hồi ký

♦    Biên khảo – Tiểu luận

♦    Thơ

♦    Phật Giáo

♦    Công Giáo

♦    Cao Đài

♦    Hòa Hảo

♦    Hướng Đạo

        – Sách, báo, Tập San, Đặc San, Bài Ca v.v…

        – Tài liệu huấn luyện, tham khảo