Hình ảnh Hiệp Lực V

Cám ơn Trưởng Sơn, quý Trưởng cùng các nhiếp ảnh gia 🙂

Bài này đã được đăng trong Hình Ảnh. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.