Đoàn Kết Gây Sức Mạnh

Có người vẫn nói đùa là Ba cây chụm lại vẫn còn ba cây, thay vì là Ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Đùa vậy thôi mà đôi khi lại đúng hiện trạng của những người thích chia rẽ bởi bất đồng, hoặc do tính kiêu ngạo, lạm quyền hay phe phái,không thể có và không chấp nhận trong phong trào Hướng đạo.

Hướng đạo được định nghĩa là một phong trào có tổ chức, chứ không phải là một tổ chức. Bởi tổ chức thì có thứ bậc và chức vụ chỉ huy và thuộc cấp, kèm theo những quyền lợi, nên có sự tranh giành địa vị trên dưới, cũng như bổng lộc, tạo sự tranh chấp và chia rẽ.

Hướng đạo là phong trào giáo dục giới trẻ, hay còn gọi là trẻ em, cũng được coi là một phong trào huynh đệ, và huynh đệ nhất gia, bất khả phân ly, không bè phái, tranh giành cao thấp, hơn thua, nên không ai nghi ngờ là có chia rẽ tình huynh đệ, phân chia và phe nhóm nội bộ. Các thành viên của Hướng đạo đều là những người tự nguyện và tình nguyện tham gia để phục vụ bằng nhận trách nhiệm làm trưởng, để học hỏi, dự huấn luyện và trau dồi chức năng lẫn công việc hướng dẫn các hướng đạo sinh. Trưởng hướng đạo tự nguyện góp phần giáo dục, đào tạo và hướng dẫn giới trẻ vô vị lợi. Lý tưởng hướng đạo là thế, nhưng do bản tính cá nhân đã làm tổn thương tinh thần và sự đoàn kết, mà luật số bốn đã định rõ. Các trưởng ngồi lại họp bàn tổ chức, phân nhiệm công việc, đảm nhận công tác chung nhằm phát triển đơn vị, mà không phân biệt chức vụ huấn luyện hay lãnh đạo đoàn, nhất là triệt để không chấp nhận việc phong vương, ban tước, nhận môn đệ, tạo phe nhóm, đưa đến tình trạng hướng đạo lãnh tụ, hoàng gia, gia nô v.v.

Nhận trách nhiệm khoá trưởng hay thành viên ban huấn luyện theo tổ chức, điều kiện và khả năng, chứ không do thân quen hay phe nhóm để cấu kết thành bè lũ và áo phụng bái nhau. Kinh nghiệm cho thấy nhiều trường huấn luyện đã tỏ ra tự mãn và  kiêu căng, thay vì tình thần phục vụ  khiêm nhượng và hy sinh. Thực trạng cho thấy nhiều đơn có rất đông trưởng đã và đang huấn luyện viên có ba hoặc bốn gỗ, mà chẳng không lập được đơn vị, hoặc tình trạng đơn vị luôn èo uột, với số đoàn sinh rất khiêm tốn; trong khi nhiều đơn với số đoàn sinh vượt sĩ số cho phép lại do các trưởng chưa hề có một cục gỗ nào trên cổ, hoặc chỉ mang hai gỗ, và khiêm tốn từ chối, hoặc không được chọn công việc và chức vụ huấn luyện viên.

Nói chung, tập thể HĐ gồm đủ mọi thành phần, tầng lớp và trình độ, với nhiều lứa tuổi, nhiều khả năng, bản tính, nhưng chấp nhận nội lệ phong trào, đơn vị để họp nhau phân chia và đảm nhận công việc theo tổ chức điều hành, để cùng đoàn kết, tương tác và thân thương hướng dẫn đơn vị hiệu quả và phát triển.

Ý thức được tình thần huynh đệ, đoàn kết luôn đòi các trưởng hướng đạo sự khiêm nhượng, hy sinh, chân thành, tương kính, tương thân và tương trợ, không nghi kỵ và xét đoán, ngõ hầu phục vụ giới trẻ được hoàn mỹ, giúp phong trào luôn mạnh tiến.

Quả thật, sự đoàn kết gây sức mạnh là chân lý, và ba cây chụm lại thành hòn núi cao là định hướng, chứ không được vui đùa rằng  chia rẽ là chết lẻ tẻ và đoàn kết là chết cả lũ nha.

Hướng đạo là bạn của mọi người và coi anh em hưởng đạo như ruột thịt“ sẽ luôn mãi là kim chỉ nam, mục tiêu tạo sự đoàn kết, đem đến sức mạnh, bình an và hạnh phúc.

Sói vui tính Nguyễn mạnh Kym.

Bài này đã được đăng trong Bài Viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.