Suy nghĩ câu “Hướng đạo cho trẻ em.”

Nghĩ cho cùng thì thành ngữ, cũng là châm ngôn “Hướng đạo cho trẻ em.“, quá ư là tổng quát và thông thường. Mục tiêu chung “cho trẻ em” được đặt ra cho nhiều tập thể thanh thiếu niên, tổ chức giáo dục và xã hội, mà dành làm của riêng cho Hướng đạo thì thật kỳ dị, chúng ta thấy bao nhiêu đoàn thể phục vụ cho trẻ em, như Gia đình Phật tử, Thiếu nhi thánh thể, Thanh niên Cao đài, YMCA, Boys and Girls clubs…

Ngay cả các trường học cũng nhắm mục tiêu là thế hệ trẻ, dù do các người lớn được thuê mướn giáo huấn. Lo cho thế hệ trẻ là đạo tạo các mầm non tương lai cho xã hội tiếp nối và xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.

Thực ra mục tiêu và nêu vấn đề “cho trẻ em” có mục đích giúp các hội đoàn thiện nguyện như Hướng đạo, tránh những tranh chấp, cãi vã và chia rẽ giữa các người lãnh đạo chỉ huy, như vai trò các trưởng hướng đạo mà thôi.

Tất cả các trưởng hướng đạo đều tình nguyện, tự ý gia nhập phong trào nhận trọng trách hướng dẫn các trẻ em áp dụng thực tế các điều luật và lời hứa vào đời sống, cũng như phát triển toàn diện về đức dục, trí dục và thể dục để trở thành người tốt với cuộc sống tương lai đạt tới chân thiện mỹ.

Tư cách, mục tiêu và nhiệm vụ trưởng hướng đạo đã định rõ, nhưng khốn thay, nhân bất thập toàn và bá nhân bá tánh, tuổi tác chênh lệch, học thức không đồng cấp, lại thêm óc địa phương tính và tự tôn, tự đại, ngông cuồng, ích kỷ, kiêu căng, thù oán, hẹp hòi , tham lam, kéo phe, kết nhóm v.v chẳng làm sao và cách nào tránh được xích mích, tranh cãi và chia rẽ.

Cụ thể và cao cả hơn có thể nói đến cơ cấu thiêng liêng, cao trọng và mật thiết như gia đình, thì mục tiêu chính của cha mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục con cái, mà cha mẹ đôi khi tranh cãi về vấn đề chăm sóc và giáo dục con cái cũng đưa đến tình trạng gẫy đổ cả gia đình nhỏ gọn, phần nhiều chỉ gồm cha mẹ và hai người con. Hậu quả, mục tiêu: “tất cả vì con, cho con”giúp bảo vệ và duy trì hạnh phúc gia đình, nhưng đôi lúc cũng gây cãi vã, phiền phức cho cha mẹ đến nỗi phải ly thân, hoặc ly dị và có thể sát hại nhau nữa.

Vậy chi, thực hiện lý tưởng “cho trẻ em”, cần phải dung hòa, bằng lương tâm, lòng đạo đức,bác ái, vị tha, nhẫn nhục, trọng danh dự và sự bình đẳng, nhất là đức tính khiêm nhường, các trưởng hướng đạo chúng ta mới mong đoàn kết để đào tạo thế hệ trẻ thành quả, thống nhất phong trào và mang lại lợi ích cho xã hội.

Phục vụ trẻ em là công việc “thụ nhân “ rất thiêng liêng và hệ trọng, sai một ly, đi một dặm và thượng bất chính hạ tác loạn , các trưởng hướng đạo luôn ý thức trách vụ và đoàn kết để làm điều tốt cho trẻ em và giúp xây dựng phong trào và xã hội nhân loại, góp phần tạo hòa bình thế giới

RS Nguyễn mạnh Kym.

Bài này đã được đăng trong Bài Viết. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.