Lê Kim – NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN ĐẾN MỸ

Đăng tải tại Bài Viết, Sưu tầm | Chức năng bình luận bị tắt ở Lê Kim – NGƯỜI VIỆT NAM ĐẦU TIÊN ĐẶT CHÂN ĐẾN MỸ

NĂM TÂN SỬU – ĐÔI CHUYỆN VỀ CON TRÂU!

Đăng tải tại Bài Viết | Chức năng bình luận bị tắt ở NĂM TÂN SỬU – ĐÔI CHUYỆN VỀ CON TRÂU!

30 NĂM THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC

Đăng tải tại Bài Viết | Chức năng bình luận bị tắt ở 30 NĂM THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC

Tin về BSA

Đăng tải tại Bài Viết, Tin Tức - News | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin về BSA

TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, Phạm Sư Mạnh vào thế kỷ XIV là học trò giỏi của nhà giáo Chu Văn An. Ông đỗ thái học sinh đời vua Trần Minh Tông, làm quan qua ba triều vua nhà Trần là Minh Tông, Hiến Tông và Dụ Tông. Khi làm quan đến chức tể tướng, một ngày ông về quê thăm thầy. Đi ngang qua một phiên chợ, lính hầu vung roi, thét loa dọn đường cho kiệu quan đi, làm náo động cả một vùng. Thầy Chu Văn An biết được, giận….

Đăng tải tại Bài Viết | Chức năng bình luận bị tắt ở TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

Nhớ Trưởng – Nhà Văn Nhật Tiến

Đăng tải tại Bài Viết | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhớ Trưởng – Nhà Văn Nhật Tiến

Phân Ưu Thân phụ TRƯỞNG Bùi Thị Vân Khanh

Đăng tải tại Phân Ưu | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu Thân phụ TRƯỞNG Bùi Thị Vân Khanh

Phân Ưu Thân mẫu TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Anh & Lư Ngọc Anh

Đăng tải tại Phân Ưu | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu Thân mẫu TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Anh & Lư Ngọc Anh

Phân Ưu Thân mẫu TRƯỞNG Bùi Thị Vân Khanh

Đăng tải tại Phân Ưu | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu Thân mẫu TRƯỞNG Bùi Thị Vân Khanh

NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (1930-2020)

Trưởng Stacey Phạm Quế Chi đã viết vài dòng ngắn rất ý nghĩa trên FB để
giới thiệu một bài nhận định của Trưởng Vĩnh Đào; nguyên Chủ tịch ICCVS
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam tại Hải ngoại (từ 1993 đến
2002) bài viết từ tháng Hai năm ngoái 2019.

Đăng tải tại Bài Viết | Chức năng bình luận bị tắt ở NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (1930-2020)